Α

Βιβλίο Αδειών

Από το νόμο επιβάλλεται ο κάθε εργοδότης να τηρεί «Ειδικό Βιβλίο Αδειών», θεωρημένο από την Επιθεώρηση Εργασίας στο οποίο οφείλει να καταχωρεί τα στοιχεία...   Περισσότερα

Καταγγελία Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου πριν τη λήξη

Η σύμβαση ορισμένου χρόνου μπορεί να καταγγελθεί πριν τη λήξη της για σπουδαίο λόγο είτε από τον εργοδότη είτε από τον εργαζόμενο. «Σπουδαίος λόγος»...   Περισσότερα

Απαγόρευση Απόλυσης κατά την άδεια

Απαγορεύεται η καταγγελία σύμβασης κατά τη διάρκεια της άδειας του μισθωτού από τον εργοδότη. Η απαγόρευση είναι απόλυτη και δεν επιτρέπει την απόλυση για...   Περισσότερα

Πίνακας Αποζημίωσης Υπαλλήλων

  Πίνακας Αποζημίωσης Υπαλλήλων   ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.4093/2012 Καταγγελία ΧΩΡΙΣ προειδοποίηση Καταγγελία ΜΕ προειδοποίηση. Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη Ποσό αποζημιώσεως Επιπλέον ποσό...   Περισσότερα

Ανήλικοι

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ(ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) Σύμφωνα με το άρθρο 5,παρ1 του Ν.1837/89 για την προστασία των ανηλίκων το ωράριο των εργαζομένων κάτω των...   Περισσότερα

Καταγγελία Σύμβασης Αορίστου Χρόνου

Η καταγγελία της σύμβασης μπορεί να γίνει μονομερώς, είτε από τον εργοδότη, οπότε ονομάζεται και απόλυση, είτε από τον εργαζόμενο, οπότε μιλάμε για παραίτηση...   Περισσότερα

Μεταφορά Αδείας

Απαγορεύεται η μεταφορά της άδειας στο επόμενο ημερολογιακό έτος, έστω και αν ακόμα έχει γίνει συμφωνία εργαζομένου εργοδότη.

Πίνακας ημερών αδείας έως 10 ή 12 έτη

http://www.kepea.gr/uplds/File/34.jpg

Υπολογισμός Αποζημίωσης

Ο υπολογισμός της αποζημίωσης γίνεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του μισθωτού (άσχετα αν πρόκειται για υπάλληλου ή εργ/τη) κατά τον τελευταίο μήνα με...   Περισσότερα

Άδεια Ετήσια

Ετήσια Άδεια Τα θέματα χορήγησης ετήσιας άδειας με αποδοχές στους μισθωτούς ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Α.Ν. 539/1945, όπως αυτός ισχύει σήμερα μετά τις...   Περισσότερα

 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
  1. Α
  2. Β
  3. Γ
  4. Δ
  5. Ε
  6. Ζ
  7. Η
  8. Θ
  9. Ι
  10. Κ
  11. Λ
  12. Μ
  13. Ν
  14. Ξ
  15. Ο
  16. Π
  17. Ρ
  18. Σ
  19. Τ
  20. Υ
  21. Φ
  22. Χ
  23. Ψ
  24. Ω
 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

    Χαριλάου 28, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19200 Ελλάδα   ekeda@hotmail.gr
    2105546321 - 2105546237   2105542067

© 2015 ekeda.gr. All rights reserved. Created by urbanIT