Σ

Τι είναι ενώσεις προσώπων

Ο Ν.1264/82 αναγνωρίζει για πρώτη φορά τις ενώσεις προσώπων ως συνδικαλιστικές οργανώσεις .Οι ενώσεις προσώπων δεν έχουν νομική προσωπικότητα και ιδρύονται με συστατική πράξη...   Περισσότερα

Λήξη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου

σύμβαση ορισμένου χρόνου λήγει αυτόματα με τη λήξη του συμφωνημένου χρόνου και δεν απαιτείται έγγραφη αναγγελία και καταβολή αποζημίωσης. Εάν όμως μετά τη λήξη...   Περισσότερα

Αμοιβή εργασίας το Σάββατο

Σύμφωνα με τον Νόμο 3846/2010 η εργασία που παρέχεται την έκτη ημέρα της εβδομάδος, κατά παράβαση του συστήματος πενθήμερης εργασίας, ανεξάρτητα από τις προβλεπόμενες κυρώσεις,...   Περισσότερα

Είδη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

1. Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας διακρίνονται: α. Σε εθνικές γενικές, που αφορούν τους εργαζόμενους όλης της χώρας. β. Σε κλαδικές, που αφορούν τους εργαζόμενους...   Περισσότερα

Πώς ιδρύεται ένα Σωματείο

Για να ιδρυθεί μια Πρωτοβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση και να αποκτήσει νομική προσωπικότητα που είναι απαραίτητη και αναγκαία κύρια για τη νομιμότητα της συλλογικής της...   Περισσότερα

Καταγγελία Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου πριν τη λήξη

Η σύμβαση ορισμένου χρόνου μπορεί να καταγγελθεί πριν τη λήξη της για σπουδαίο λόγο είτε από τον εργοδότη είτε από τον εργαζόμενο. «Σπουδαίος λόγος»...   Περισσότερα

Τρόποι Λύσης Σύμβασης Αορίστου Χρόνου

Η σύμβαση εργασίας, ανάλογα με το είδος της λύεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Θάνατος μισθωτού:Από το άρθρο 675 του Αστικού Κώδικα, προβλέπεται ότι, η...   Περισσότερα

Διαδικασία Διαπραγμάτευσης

Πριν από την υπογραφή οποιασδήποτε συλλογικής σύμβασης διεξάγονται διαπραγματεύσεις μεταξύ εκπροσώπων των μερών. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης ξεκινά με έγγραφο της πλευράς που ασκεί το...   Περισσότερα

Μέλη Σωματείου

Tο άρθρο 7 παρ.1 του ν.1264/82 θέτει περιορισμούς στην εσωτερική αυτονομία των συνδικαλιστικών οργανώσεων ορίζοντας ότι ένας εργαζόμενος για να γίνει μέλος μιας οργάνωσης...   Περισσότερα

Έννοια Σύμβασης

Είναι η συμφωνία γραπτή ή προφορική βάσει της οποίας ένα ορισμένο άτομο (υπάλληλος, εργάτης, υπηρέτης κλπ) που καλείται μισθωτός, αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει...   Περισσότερα

 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
  1. Α
  2. Β
  3. Γ
  4. Δ
  5. Ε
  6. Ζ
  7. Η
  8. Θ
  9. Ι
  10. Κ
  11. Λ
  12. Μ
  13. Ν
  14. Ξ
  15. Ο
  16. Π
  17. Ρ
  18. Σ
  19. Τ
  20. Υ
  21. Φ
  22. Χ
  23. Ψ
  24. Ω
 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

    Χαριλάου 28, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19200 Ελλάδα   ekeda@hotmail.gr
    2105546321 - 2105546237   2105542067

© 2015 ekeda.gr. All rights reserved. Created by urbanIT