Καταβολή μισθού σε περίπτωση μη προσέλευσης στην εργασία λόγω ανώτερης βίας

Σας παραθέτουμε απόσπασμα από τον Τόμο 2002 Δ.Ε.Ν.  Τεύχος 1373, σελίδα 105 που αφορά την μη προσέλευση στην εργασία λόγω ανώτερης βίας, προς ενημέρωσή σας.

α) Όταν η επιχείρηση δεν λειτούργησε  λόγω ανώτερης βίας και οι εργαζόμενοί του δεν προσήλθαν στην εργασία τους για το ίδιο γεγονός, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 380 του Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με τις οποίες «αν η παροχή από ένα από τους συμβαλλόμενους (εργοδότη ή μισθωτό) είναι αδύνατη συνεπεία γεγονότος για το οποίο δεν έχει ευθύνη, απαλλάσσεται και ο άλλος από τους συμβαλλόμενους της αντιπαροχής» (δηλαδή υπάρχει κοινή απαλλαγή).

β) Όταν η επιχείρηση  λειτούργησε  κανονικά και κάποιος εργαζόμενος δεν κατόρθωσε να μεταβεί στην εργασία του, παρά την καταβληθείσα από μέρους του προσπάθεια λόγω ανώτερης βίας, του οφείλεται ο μισθός της ημέρας εκείνης (άρθρο 657 Αστικού Κώδικα).

Για τη Διοίκηση

                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΓΓ. ΛΙΓΓΟΣ                                   ΓΙΩΡΓ. ΜΙΧΑΣ

© 2015 ekeda.gr. All rights reserved. Created by urbanIT

Αρέσει σε %d bloggers: