ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

 

Η Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας θέλει να ενημερώσει τους πολίτες για όλες τις φορολογικές μεταβολές Νόμων 4387/2016 και 4389/2016.

 • Αύξηση Φορολογικής Κλίμακας και Καθορισμός Έκπτωσης βάσει Οικογενειακής Κατάστασης
 • Αύξηση Εισφοράς Αλληλεγγύης και Προοδευτικός Υπολογισμός αυτής όπως στο ΦΜΥ
 • Αύξηση Μηνιαίας Ανώτατης Ασφαλιστικής κλάσης από 5.543,55 € σε 5.860,80 € ( Μηνιαία Διάφορα € 317,25)
 • Αύξηση της εισφοράς επικουρικού κλάδου (ΕΤΕΑ) από 3%+3% εργαζόμενου και εργοδότη σε 3,5%+3,5% από 01.06.2016
 • Το 2019 η εισφορά θα είναι 3,25%+3,25% εργαζόμενου και εργοδότη
 • Το 2022 θα επανέλθει στα όρια του 2015
 • Ίδιες μεταβολές θα ισχύσουν και στα ΒΑΡΕΑ, δηλαδή 0,5% αύξηση εισφοράς εργαζόμενου & εργοδότη από 01.06.2016 έως 31.05 2019//

Από 01.06 2019 έως 31.05.20122 η ανωτέρω αύξηση θα υποχωρήσει σε      0,25% και από 01.06.2022 θα επανέλθει στα όρια του 2015

 • Κατάργηση της ειδικής προσαύξησης Μηχανικών 83,20€ αλλά και της ειδικής προσαύξησης για παλιούς ασφαλισμένους 13,87€ ( συνολική μηνιαία μείωση 97,07€)
 • Αύξηση της εισφοράς επικ .ασφάλισης Μηχανικών από 3%+3%εργαζόμενου & εργοδότη σε 3,5%+3,5% για παλιούς και νέους ασφαλισμένους
 • Φορολόγηση της παροχής εταιρικού αυτοκινήτου από το 30% του κόστους σε 80%
 • Αύξηση ποσού εξαγοράς πλασματικών ετών από 168€ μηνιαίως έως και πενταπλάσιο ( Διαφορετικός Υπολογισμός)
 • Για ασφαλισμένους κάτω της πενταετίας(5 έτη) αντίστοιχα από 1,5% σε 3,5% για τον εργαζόμενο & από 3% σε 3,5% για τον εργοδότη
 • Ταυτόχρονη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και ΦΜΥ με τις αποδοχές

**** Οι μεταβολές στο ΦΟΡΟ, ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΤΣΜΕΔΕ θα εφαρμοστούν από 01.06. 2016. Για τις μεταβολές στο ΙΚΑ αναμένεται διευκρινιστική εγκύκλιος

ΠΑΛΑΙΑ & ΝΕΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΛΑΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ (€)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ

             (€)

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ

             (€)

0-25.000 22% 5.500 5.500
25.001- 42.000 32% 5.440 10.940
42.000 και άνω 42%    

 

ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ (€)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ

             (€)

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ

             (€)

0-20.000 22% 4.400 4.400
20.001- 30.000 29% 2.900 7.300
30.001 – 40.000 37% 3.700 11.000
40.001 και άνω 45%    

 

ΝΕΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ & ΝΕΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Παλαιό Καθεστώς:

 • Έκπτωση φόρου 2.100€ για εισοδήματα μέχρι 21.000 €, χωρίς να συνδέεται με την οικογενειακή κατάσταση του φορολογούμενου.
 • Μείωση έκπτωσης φόρου κατά 100€ για κάθε 1.000€ εισοδήματος πάνω από τις 21.000 € και εξαντλήσεως αυτής μέχρι του φορολογητέου ποσού των 42.000€.
 • Μηδενικός φόρος για φορολογητέο εισόδημα κάτω από 9.550€.
 • εξάντληση έκπτωσης (μηδενικό αφορολόγητο) σε εισοδήματα από 42.000€ και πάνω.

 

Νέο Καθεστώς: Η έκπτωση φόρου συνδέεται πλέον με την οικογενειακή κατάσταση του φορολογούμενου.

 • Έκπτωση φόρου ανάλογα με τον αριθμό προστατευόμενων μελών μέχρι τις 20.000€:
        Αριθμός   Τέκνων Ποσό έκπτωσης φόρου
Χωρίς τέκνα 1.900€
Ένα τέκνο 1.950€
Δύο τέκνα 2.000€
Τρία τέκνα και άνω 2.100€
 • Μείωση έκπτωσης φόρου κατά 10€ για κάθε 1.000€ εισοδήματος πάνω από τις 20.000€ και εξαντλήσεως αυτής μέχρι του φορολογητέου ποσού των 210.000€.
 • Εξάντληση έκπτωσης (μηδενικό αφορολόγητο) σε εισοδήματα από 210.000 και πάνω
 • Μηδενικός φόρος για φορολογητέο εισόδημα φορολογούμενου:
  • χωρίς τέκνα κάτω από  636€
  • με ένα τέκνο κάτω από 863€
  • με δύο τέκνα κάτω από 090€
  • με τρία τέκνα και άνω 545€

 

ΠΑΛΑΙΑ & ΝΕΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΑΛΑΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ

 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΝΕΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ(€)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

(Στο σύνολο του ετήσιου εισοδήματος

Από το πρώτο €

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ(€)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

(ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ)

0-12.000 0,0% 0-12.000 0,0%
12.001-20.000 0,7% 12.001-20.000 2,2%
20.001-30.000 1,4% 20.001-30.000 5,0%
30.001-50.000 2,0% 30.001-40.000 6,5%
50.001-100.000 4,0% 40.001-65.000 7,5%
100.001-500.000 6,0% 65.001-220.000 9,0%
500.001 & άνω 8,0% 220.001-& άνω 10,0%

Παρατηρήσεις:

 • Προοδευτικός τρόπος υπολογισμού ΕΕΑ (όπως ΦΜΥ)
 • Διατήρηση απαλλαγής από ΕΕΑ για εισοδήματα κάτω των 12.000€
 • Αύξηση ανώτατου ποσοστού από 8% σε 10%

 

Για τη Διοίκηση

                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                      ΒΑΓΓ. ΛΙΓΓΟΣ                             ΓΙΩΡΓ. ΜΙΧΑΣ

 

 

© 2015 ekeda.gr. All rights reserved. Created by urbanIT

Αρέσει σε %d bloggers: