Δελτίο Τύπου 15/11/2010 18:07

Απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή αίτησης αλλαγή ονόματος τιμολογίου ρεύματος

– Έναν παλαιότερο λογαριασμό ή να ξέρετε τον αριθμό της παροχής της οικίας σας

Την αστυνομική σας ταυτότητα και αποδεικτικό του ΑΦΜ σας και του/της συζύγου σας (από δημόσιο έγγραφο)

Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου (ΔΕΗ) σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ), εάν έχει λήξει η ισχύς της παλαιάς (για τις οικίες οι ΥΔΕ έχουν διάρκεια 14 χρόνια). Η υποβολή της (ΥΔΕ) μπορεί να γίνει σε διάστημα 6 μηνών μετά την υπογραφή του συμβολαίου. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόχρεος για την υποβολή της ΥΔΕ είναι ο ιδιοκτήτης της οικίας.

Καταβολή του ποσού προκαταβολής έναντι κατανάλωσης, όπως αυτό υπολογίζεται σύμφωνα με τα τετραγωνικά μέτρα της οικίας σας και την ισχύ της παροχής σας. Όταν η αλλαγή ονόματος γίνεται μεταξύ μελών της οικογενείας (πχ. από γονέα σε τέκνο και αντίστροφα), τότε δεν απαιτείται η καταβολή προκαταβολής και θα μεταφέρεται η ήδη υπάρχουσα προκαταβολή από τον προηγούμενο πελάτη στον νέο, με την προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης (Ν.15999/86) από τον νέο πελάτη, στην οποία θα αναγράφεται η σχέση με την οποία συνδέεται με τον προηγούμενο πελάτη, καθώς επίσης ότι το υπόψη ακίνητο είναι η κύρια κατοικία του.

Απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή αίτησης του δικαιούχου

1.0 κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής και ο αύξων αριθμός (Α/Α) παραστατικού οι οποίοι αναγράφονται στο λογαριασμό ρεύματος (2η σελίδα)

2.0 λογαριασμός ρεύματος θα πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την 27/09/10 (η ημερομηνία έκδοσης αναγράφεται στην 1η σελίδα) 3. Τα στοιχεία διεύθυνσης της κύριας κατοικίας 4.0 αριθμός ταυτότητας ή του διαβατηρίου

5. Το ΑΦΜ του δικαιούχου και το ΑΦΜ συζύγου δικαιούχου (εφόσον είναι έγγαμος) Τρόποι Υποβολής της Αίτησης

Για να χορηγηθεί το Κοινωνικό Τιμολόγιο από 1.1.2011. οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο χρονικό διάστημα από 1.10.2010 έως 15.12.2010.

Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται και μετά το ανωτέρω διάστημα και καθ’ όλη τη διάρκεια του 2011. Στις περιπτώσεις αυτές, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από τους αρμόδιους φορείς, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης του Κοινωνικού Τιμολογίου, αυτό θα εφαρμόζεται για το υπόλοιπο διάστημα του έτους.

Οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Τιμολόγιο υποβάλλονται:

–     ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο της ΔΕΗ www.dei.gr

–    μέσω ΚΕΠ (έναρξη υποβολής αιτήσεων 18.10.10)

–    Τηλεφωνικά στο 210-9298000 με αστική χρέωση

ί. Δευτέρα έως Παρασκευή : 7 π.μ.-10 μ.μ.        ΐϊ. Σάββατο: 7 π.μ.- 3 μ.μ.

© 2015 ekeda.gr. All rights reserved. Created by urbanIT

Αρέσει σε %d bloggers: