ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Νοέμβριος 28, 2015 11:00
Ο Πρόεδρος  και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ. στο Αμφιθέατρο του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας-Δυτικής Αττικής, στην εκδήλωση με θέμα:

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Πράξης «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών Κατάρτισης, Συμβουλευτικής και Πιστοποίησης για επαπειλούμενους με ανεργία,  εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους, κυρίως βιομηχανικών κλάδων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά και του Θριασίου Πεδίου, με στόχο τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους και τη διατήρησή τους στην αγορά εργασίας»,

ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007-2013.

 

Πληροφορίες:  Τμήμα Μελετών Δημ. Σχέσεων & Τύπου ΕΒΕΠ

Τηλ.: 210 4170529,  210 4177241-5  Fax: 210 4174601

Email:studies@pcci.gr

 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

11.00 – 11.30  Προσέλευση

11.30 – 12.00  Χαιρετισμοί:

·  Εκπρόσωπος Διοίκησης Ε.Β.Ε.Π.

·  Εκπρόσωπος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020

·  κ. Ευάγγελος Λίγγος, Πρόεδρος Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ελευσίνας

 

  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

    ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

      Χαριλάου 28, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19200 Ελλάδα   ekeda@hotmail.gr
      2105546321 - 2105546237   2105542067

© 2015 ekeda.gr. All rights reserved. Created by urbanIT