Δελτίο Τύπου 15/11/2010 18:10

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο της ΔΕΗ

Ανάσα για τις ευπαθείς ομάδες καταναλωτών, όπως, για άτομα χαμηλού εισοδήματος, τρίτεκνους, μακροχρόνια ανέρνους και ΑΜΕΑ, καθώς η ΔΕΗ θέσπισε το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, το οποίο θα παρέχεται από όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο εφαρμόζεται στις πρώτες 800kWh της τετραμηνιαίας κατανάλωσης, εφόσον:

1.  Η κατανάλωση αφορά σε κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του δικαιούχου

2. Η παροχή ρεύματος είναι στο όνομα του δικαιούχου ή του/της συζύγου

3.  Η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη ή ίση με 200kWh ανά τετράμηνο

4.  Η συνολική τετραμηνιαία κατανάλωση δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που ορίζονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου (lOOOkWh ή 1200 kWh). Στα όρια κατανάλωσης δεν λαμβάνονται υπόψη οι καταναλώσεις του νυχτερινού τιμολογίου.

Δικαιούχοι των κοινωνικών τιμολογίων elvau

Κοινωνικό Τιμολόγιο I: Με το τιμολόγιο αυτό παρέχεται έκπτωση της τάξεως του 10% έναντι του οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ ιτου ισχύει σήμερα, στις πρώτες 800kWh της τετραμηνιαίας κατανάλωσης σε:

Άτομα με Χαμηλό Εισόδημα: Άτομα που έχουν ετήσιο συνολικό εισόδημα μικρότερο από το ατομικό αφορολόγητο όριο μισθωτών -συνταξιούχων και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200kWh- l.OOOkWh

Τρίτεκνους: Άτομα με τρία τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το αφορολόγητο όριο της κατηγορίας τους και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200kWh- 1.200kWh

Κοινωνικό Τιμολόγιο II: Με το τιμολόγιο αυτό παρέχεται έκπτωση της τάξεως του 20% έναντι του οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ που ισχύει σήμερα στις πρώτες 800kWhτης τετραμηνιαίας κατανάλωσης σε:

Μακροχρόνια ανέργους: Άτομα που είναι άνεργοι για συνεχές χρονικό διάστημα άνω των 12 μηνών την 30/11/10, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ατομικό αφορολόγητο όριο μισθωτών -συνταξιούχων, στο οποίο δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες για την περίοδο που προηγήθηκε της περιόδου ανεργίας και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200kWh- l.OOOkWh

Άτομα με αναπηρία: Άτομα με αναπηρία 67% και άνω ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ατομικό αφορολόγητο όριο, όπως αυτό διαμορφώνεται με συνυπολογισμό όλων των ατόμων της οικογένειας με αναπηρία (67% και άνω) και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200kWh- 1.200kWh

Στην περίπτωση μίσθωσης όπου ο λογαριασμός ΔΕΗ δεν εκδίδεται στο όνομα του ενοικιαστή αλλά εκδίδεται στο όνομα του ιδιοκτήτη του ακινήτου θα πρέπει:

Να γίνει αλλαγή στο όνομα που εκδίδεται ο λογαριασμός με κόστος εγγύησης 0,56 λεπτά ανά τετραγωνικό μέτρο ( στη περίπτωση τριφασικού ρεύματος nεγγύηση ανέρχεται στο ποσό των 128€). Η εγγύηση αυτή θα πληρωθεί σε 6 ισόποσες δόσεις και επιστρέφεται από τη ΔΕΗ στη περίπτωση αλλαγής κατοικίας.

Εάν το ακίνητο είναι παλαιότητας άνω των 14 ετών απαιτείται ηλεκτρολογικό σχέδιο από επαγγελματία ηλεκτρολόγο, τα έξοδα του οποίου βαρύνουν τον ιδιοκτήτη Η διαδικασία αλλαγής ονόματος στον εκδιδόμενο λογαριασμό γίνεται στα καταστήματα της ΔΕΗ

© 2015 ekeda.gr. All rights reserved. Created by urbanIT

Αρέσει σε %d bloggers: